A Indigo Nails Magyarország honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

ÁSZF

Az alábbi dokumentum letölthető PDF formátumban: itt

 

Verziószám: v1.0

Közzététel dátuma: 2018.10.10.-től

 

 

Bevezető

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.indigonails.hu weboldalán (továbbiakban: weboldal) - az ÁSZF elfogadásával - létrejött jogviszonyokra terjed ki.

 

Az ÁSZF tartalmi elemeit, feltételeit Magyarország törvényei szabályozzák.

 

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő - weboldalon keresztül létrejött - szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.

 

Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a Vállalkozással - az ÁSZF elfogadásával létrejött - szerződést kötő Igénybe vevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.

 

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által - több szerződés megkötése céljából - egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg.

 

A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek azok részére elérhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.

 

Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:

 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

 

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

 

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:

 

Adatkezelés

2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet II/III.

 

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

!

Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!

 

 • 1. A Vállalkozással kapcsolatos adatok

 

a.) A vállalkozás adatai

Név:

Viktória Beauty Kft.

Cím:

7623 Pécs, József Attila utca 26. földszint 7.

E-mail cím:

viki@viktoriakoromszalon.hu

Telefonszám:

+36 70 361 0115

A regisztráló hatóság neve:

Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

Cg. 02-09-079215

Adószám

HU 24067191-2-02

 

b.) Tárhelyszolgáltató adatai

Név:

Deninet Kft.

Cím:

1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b

E-mail cím:

info@deninet.hu

 

 

 • 2. Általános rendelkezések
  1. A szerződés nyelve

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

  1. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége

Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárolja - és a weboldalon elérhetővé teszi - az érvényben lévő és hatályon kívül helyezett minden ÁSZF-et (azokat a hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el), így mind a Vállalkozás, mind pedig az Igénybe vevő részére hozzáférhetővé válik a szerződés bármely későbbi időpontban.

 

Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et. A Vállalkozás az ÁSZF-et a közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás esetén a módosított ÁSZF-et közzéteszi. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulását adta, ami hozzájárulást az Igénybe vevő a következő vásárlás során történő ÁSZF elfogadásával tud megtenni.

 

  1. Magatartási kódex

A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 

  1. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldal a HTTPS protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül - HTML formátumú weboldalán - az Igénybe vevő számára.

Az így (HTTPS protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

 

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

 

A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

  1. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.

 

A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

 

 • 3. A megvásárolható termékek
  1. A weboldalon megvásárolható termékek

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a termék árát, - amennyiben szükséges - egységárát, járulékos költségeit (különösen: a szállításért és a csomagolásért felszámított költségek) valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit. A termékek adatlapján megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját melyek a bruttó áron felül fizetendők.

 

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

 

 

 • 4. A vásárlás általános rendje

A weboldalon keresztül rendelni csak regisztrációval lehetséges, a nap 24 órájában.

 

Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.

 

Az indigonails.hu oldalról megrendelhető termékeket raktárról szállítjuk. Minden olyan termék, amit kosárba tudsz helyezni, rendelkezésedre áll! Így nem kell a beszerzés hosszadalmas és néha kiszámíthatatlan idejét kivárnod.

 

Ha nem találod kedvenc termékedet írj nekünk az indigo@indigonails.hu címre, vagy keresd kollégánkat a +36 70 361 5282 számon bizalommal, itt mindenről pontos tájékoztatást kaphatsz!

 

Az indigonails.hu oldalon történő vásárláshoz szükséges egy rövid, szakmai regisztráció. Ezzel a regisztrációval Téged és a szakmát szeretnénk védeni a szakmai végzettség nélkül dolgozóktól!

 

A termék vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

 

 • 5. A szerződéskötés folyamata
  1. A szerződés lépései és technikai feltételei

A gyors szakmai regisztráció után fiókjába belépve tudja fizetési, számlázási és szállítási adataidat megadni, amiket a későbbiekben bármikor szabadon módosíthat, vagy akár törölhet is.

A listázott termékeket a, “Kosárba” felirattal ellátott gombra kattintva lehet a kosárba gyűjteni.

Itt választhat a „Tovább a fizetéshez” vagy a „Tovább vásárolok” lehetőségek közül, vagy akár törölheti is a kosár tartalmát.

A „Tovább a fizetéshez” segítségével elindíthatja a megrendelés folyamatát. Itt a Kosárban tudja leellenőrizni milyen termékeket helyezett kosárba, és ha szükséges itt még változtathat/módosíthat rajtuk.

 

Kosár tartalma – a kosár oldalon

Itt a Kosárban tudja leellenőrizni milyen termékeket helyezett a kosárba. A kosárban lévő termékek mennyiségét az Igénybe vevő tetszése szerint módosíthatja (a mennyiség átírásával, illetve a plussz-mínusz gombok megnyomásával), illetve törölheti a termékeket a kosárból. A kosárba belépve az Igénybe vevő szabadon dönthet, hogy a “Folytatom a vásárlást” gombra kattintva folytatja a vásárlást vagy a vásárlás befejezése érdekében adatait kitöltve halad tovább a rendelésben és megadja a vásárláshoz szükséges további adatokat.

 

 

Megrendelő adatai – a kosár oldalon

 

Hűségprogram

Amennyiben, vannak már Hűségprogram kedvezményre jogosító pontjai azt itt beválthatja.

 

1. lépés: Rendelés megkezdése

A “Megrendelő adatai” lépésben szükséges az Igénybe vevő azonosítása. Már regisztrált felhasználóknak itt e-mail címük és jelszavuk megadásával be kell jelentkezniük,

 

Megjegyzés: a regisztrációra és bejelentkezésre a weboldal nyitó oldalán is van lehetőség, a fejrészben, a logó alatti gombok segítségével.

 

2. lépés: Szállítási módok

A bejelentkezés vagy regisztráció utáni lépésben a kívánt szállítási módot kell megadni. Személyes átvétel, vagy Normál futárszolgálattal lehetőségek közül lehet megadnia az átvétel módját, ezt követően a “Fizetési lehetőségek” feliratú gombra kattintva lehet folytatni a megrendelést.

 

3. lépés: Fizetési lehetőségek

A szállítási mód kiválasztása utáni lépésben a kívánt fizetési módot kell megadni. Személyes átvétel, esetén csak a „Helyszínen készpénzben” opció jelenik meg. A Normál futárszolgálattal történő szállítási opció esetén, kettő lehetőség közül (Utánvéttel /futárnak fizetve készpénzben/ vagy Banki előre utalással) lehet megadnia a fizetés módját, ezt követően a “Cím megadása” feliratú gombra kattintva lehet folytatni a megrendelést.

 

4. lépés: Cím megadása

A fizetési mód kiválasztása utáni lépésben a személyes adatait, a számlázási adatait és amennyiben a szállítási adatai nem egyeznek meg a megadott számlázási adatokkal akkor azokat a szállítási adatok alatti mezőkben tudja megadni, ezt követően a “Megrendelés véglegesítése” feliratú gombra kattintva lehet folytatni a megrendelést.

 

5. lépés: Megrendelés véglegesítése

A rendelés ezen lépésében ellenőrizhető az adott rendelés során rögzített összes adat. Abban az esetben, ha az Igénybe vevő módosítani szeretne a rendelésén, vagy bármely adatán akkor csak vissza kell lépnie az előbbi mezők egyikére, ahol a módosítani kívánt adatot megadta.

 

A rendelés elküldése előtt van lehetőség a rendeléssel, illetve a megrendelés teljesítésével kapcsolatos megjegyzés rögzítésére is. Itt érdemes megadni például a kapucsengő számát vagy az otthon tartózkodással kapcsolatos információkat.

 

Abban az esetben, ha le szeretné zárni a rendelését és aktiválni szeretné azt, el kell fogadnia a webáruház Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), amit az “ Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót.” szövegrész előtti jelölő négyzetre (checkbox) kattintással (annak pipálásával) lehet megtenni.

 

Továbbá el kell fogadnia azaz, be kell jelölnie a „A Megrendelem gomb megnyomásával tudomásul veszem, hogy megrendelésem fizetési kötelezettséggel jár.” szövegrész előtti jelölő négyzetre (checkbox) kattintással (annak pipálásával) a fizetési kötelezettség keletkezését.

 

A rendelés aktiválása (Megrendelés) a “Megrendelem” felirattal ellátott gombra történő kattintással lehetséges.

 

Amennyiben az Igénybe vevő korábban bankkártyás fizetési módot választott, a rendelés aktiválásakor elérhetővé válik az online banki fizetés, ahol is az igénybe vevő teljesítheti fizetési kötelezettségét. A fizetendő végösszeg - a megrendelés összesítése alapján - minden költséget tartalmaz!

 

Az igénybe vevő a rendelés aktiválását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben kapja meg a fogyasztói szerződése - Vállalkozás általi - megerősítését (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés mód megjelöléseként az utánvétet és a szállítási költséget (a szállítási költség tartalmazza a csomagküldés díját, az utánvét pénzkezelési díját és a csomagolást is), az alkalmazható Eljárási/felmondási tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket, valamint a szállítási határidőt.

 

A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem módosíthatók.

 

Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve az Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 - 16:00 óra között történik.

 

Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Igénybe vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e-mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.

 

Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

A Fogyasztónak minősülő Igénybe vevő - amennyiben a megvásárolt termékre vonatkoztatva lehetséges - az elállás szabályai szerint élhet elállási jogával.

 

  1. Az adatbeviteli hibák kijavítása

A kosárba tett áru, illetve annak a rendelés során választható paraméterei (különösen típus és mennyiség) - amennyiben erre igény merülne fel - módosíthatóak. A bevitt adatokat az igénybe vevő a kosárba történő belépés után tudja módosítani - a vásárlási folyamat során, a rendelés elküldését (aktiválását) megelőzően bármikor -, illetve a rendelési folyamat végén történő ellenőrző felületen (Megrendelés véglegesítése).

 

Ezen kívül a Vállalkozás a hiányos vagy hibás (nem megfelelő karakterek) adatbevitel esetén hibaüzenet megjelenítésével biztosítja az adatbeviteli hibák felismerhetőségét.

 

  1. Fizetés, fuvarozás, teljesítési határidő és kiszolgáltatás
 1. Fizetés

Az Igénybe vevő a weboldalon különféle fizetési módok közül tud választani. Termék vásárlása esetén:

 • készpénzben (személyes átvétel esetén)
 • bankkártyás fizetés,
 • utánvétel (az áru átvételével egyidejűleg).

 

Bankkártyás fizetés esetén a fizetés a termék megrendelésének utolsó lépésében lehetséges.

Utánvétel történő fizetési mód esetén a fizetés a Vállalkozás megbízott partnere (futárszolgálat) részére történik készpénzben, a termék kiszolgáltatásakor (átadásakor) és forintban. Ha a megrendelt áru vételárát egy héten belül nem utalja át, illetve nem egyenlíti ki bankkártyás fizetéssel, úgy munkatársunk megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést a leadást követően 10 nap után töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

 

Utánvét esetén a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét.

 

A fizetés minden fizetési mód esetén forintban történik.

 

 1. Teljesítési határidő

Termékértékesítés esetén a Vállalkozás - abban az esetben, ha a megrendelt termékből van raktáron, 2-4 munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét.

A Vállalkozás készleteit meghaladó vagy raktáron nem lévő termékeink rendelésének teljesítési határideje 1-3 hét. Visszaigazolásunkban – telefonon, vagy e-mail-ben – (nem az automata visszaigazolásban) pontos információkat szolgáltatunk a megrendelt termékek várható szállítási idejéről, körülményeiről.

 

 1. Fuvarozás

Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket.

A csomag nem tartalmazza az elektronikus úton már átadott dokumentumokat, így a számlát (e-számla), „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató”-t, valamint az “Elállási/Felmondási Tájékoztató”-t és Elállási/Felmondási Nyilatkozat mintát, továbbá az ÁSZF-et.

 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

A megrendelt termékek házhozszállításának díja, csomagmérettől függetlenül: 1.500,- (HUF) Forint. A 20.000,- Forint kosárértéket meghaladó rendeléskor a kiszállítás 1.500,- Forintos díját elengedjük! Ha a kosár értéke meghaladja a 20.000,- Forint értékhatárt, a rendszer automatikusan törli a szállítás díját

 

Szállítási/fuvarozási díj: 1.500,- (HUF) Forint – 20.000,- Forint rendelési értékhatár alatt!

 

 1. Kiszolgáltatás termék vásárlása esetén - Átvételi lehetőségek

A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti. Arra az esetre, ha a visszaigazolásban - a Vállalkozás által - megjelölt időszakban az Igénybe vevő nem tudja megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.

 

Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, a Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a kiszállításról akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.

 

Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el!

 

A csomagját kérheti házhoz szállítással is, vagy személyes átvétellel. Házhozszállítás esetén a DPD futárai viszik önnek a csomagot a rendeléskor megadott szállítási címre. Személyes átvételre az indigonails.hu képzési és kereskedelmi központjában van lehetőség.

 

Címünk: 7623 Pécs, József Attila u. 26.

Nyitva tartásunk: H-P. 8-16 óra között.

 

 1. Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következményei

Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban a megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem az Igénybe vevő, sem (ha van ilyen) az átvételre jogosult személy. Ez esetben a Vállalkozás vagy annak fuvarozással megbízott partnere megkísérli felvenni a kapcsolatot az Igénybe vevővel – előbb a helyszínen, telefonon azonnali válasz hiányában pedig a megadott e-mail címen –, a kiszolgáltatás helyének és időpontjának újabb egyeztetése érdekében. A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén a Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Fogyasztónak az e-mail címre.

 

Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe vevővel, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

 

A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok az Igénybe vevő magatartásának felróható, illetve érdekkörében bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén a Vállalkozás jogosult a kiszállítás díjára. Amennyiben a kiszállítás eredetileg díjmentes volt az Igénybe vevő részére (pl.: a mennyiségi megrendelés esetén, értékhatár elérése miatt), a Vállalkozás 1.500,- Ft kiszállítási díjat számol fel az Igénybe vevő részére.

 

 • 6. A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő:

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt - a fuvarozótól eltérő - harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címére. Ebből a célból felhasználhatja a Vállalkozás által a Visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

 

 

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás  által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)

 

A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kiegészítés a Kormányrendelet szerinti minta tájékoztatóhoz - Kivételek a webáruház termékeivel kapcsolatos elállási jog alól; azaz a Fogyasztó nem élhet az elállási jogával az alábbi esetekben:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl: táplálék kiegészítők);

d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

e) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 • 7. Jótállás

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék, fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

 

Jótállásnál tehát mindig a Vállalkozásnak kell bizonyítania, ha mentesülni akar a felelőssége alól, hogy a hivatkozott hiba oka a teljesítés (például: áru átadása után keletkezett és a terméket megvásárló Igénybe vevő nem rendeltetésszerű használatának a következménye).

 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

 

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

 

A kötelező jótállás időtartama 1 év - e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár -, amelynek kezdő időpontja a termék a terméket megvásárló Igénybe vevőnek történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja (tehát a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik).

 

A Fogyasztó a (kötelező) jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében elsődlegesen a termék kijavítását kérheti. A Fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is jelezheti. Ez esetben a javítószolgálat köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A vállalkozásnak (vagy a javítószolgálatnak) törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Abban az esetben, ha a Vállalkozás vagy a javítószolgálat az átvételtől számított 15 napon belül nem végezte el a javítást, a Fogyasztó kérheti a termék cseréjét, illetve, amennyiben ez nem lehetséges (pl.: készlethiány miatt), az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. A Fogyasztó a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 

 

 • 8. Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

 

A szavatosság körében a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál a fogyasztói szerződésekre irányadó - azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály - és a fő szabály alól kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

 

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 

Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek

 

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

- elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 

- másod sorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

 

Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!

 

Kellékszavatossági igény érvényesítésekor - a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel - a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.

 

A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági és jótállási igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott alapján - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett - “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű dokumentumban rögzíti.

 

 

 • 9. Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére

A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Fogyasztóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval (fogyasztóval) szemben.

 

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.

 

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.

 

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy,

 1. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 2. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:

1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;

2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog;

3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;

4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;

5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;

6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;

7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;

8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő (nem elévülési).

 

 

 1. A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama

 

Három napos cseregarancia

Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (vagy üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt. Ez esetben a vállalkozás nem hivatkozhat Ptk. szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Tekintettel arra, hogy a kötelező jótállás idején a bizonyítási teher a kereskedő oldalán áll, így a hiba gyártási eredetének felderítése érdekében akár szakvéleményezésre is küldhetik a készüléket.

 

A három munkanapon belüli csereigény esetén a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut – amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál – előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget, ebből értelemszerűen következik a meghibásodott fogyasztási cikk azonnali kicserélésének kötelezettsége a forgalmazó részéről.

 

Jótállás

A “háromnapos cseregarancia” hatálya alá nem tartozó olyan tartós fogyasztási cikkek esetében, amire kormányrendelet kötelező jótállást ír elő, a Fogyasztó a vásárlás napjától (vagy beüzemelést igénylő termék esetében a beüzemelés napjától) számított egy éven belül élhet jótállási kötelezettségével. Jótállási igény érvényesítésekor a jótállásra kötelezettnek 15 nap áll rendelkezésére, hogy a terméket megjavítsa. Amennyiben ez nem teljesül, a Fogyasztó másik szavatossági jogra is áttérhet.

 

Kellékszavatosság

A Vállalkozás által forgalmazott termékekre vonatkozóan a Fogyasztó - a szerződés teljesítésétől számított két éven belül - kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét, árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől) érvényesítheti, amennyiben a termék hibája már a vásárláskor fennállt. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Termékszavatosság

Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év jogvesztő, nem elévülési).

 

(Szerződés hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon).

 

 

 1. Panaszkezelés
 1. Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)

A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

 

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, a fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

 

 

Szóbeli panasz kezelése

A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban - érdemben - válaszolja meg a fogyasztó részére.

 

Amennyiben a Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett jegyzőkönyvet használja:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/jegyzokonyvminta_szobeli_panaszrol_2.1.pdf

 

 

 

Írásbeli panasz esetén

A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.

 

A panasz elutasítása esetén - legyen az szóbeli vagy írásbeli - a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót - elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül - arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:

Postai levelezési cím:

7623 Pécs, József Attila utca 26. földszint 7.

E-mail cím:

 viki@viktoriakoromszalon.hu

 

 1. Másod sorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot

 

A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig a világhálón folyik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.

 

Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyű szerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez kerül.

 

Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából, az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.

 

További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található:

http://www.indigonails.hu/tajekoztato-az-online-vitarendezesi-platformrol/

 

 1. Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével

A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

 

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások:

 • minőségével, biztonságosságával,
 • és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
 • valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

 

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

 

 

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:

 

A Viktória Beauty Kft. székhelye szerinti Békéltető testület adatai:

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
 • Telefonszáma: +36 72 507 154
 • Fax száma: +36 72 507 152

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

 

További információk a Békéltető Testületekről itt található:

http://www.indigonails.hu/tajekoztato-a-bekelteto-testuletekrol/

 

 

 1. Végső esetben forduljon a Hatósághoz

Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső megoldásként forduljon a területileg illetékes járási hivatalhoz.

 

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása.

 

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki).

 

Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)

 

Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel.

 

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az:

 • egységár-, eladási ár feltüntetésével,
 • a termékek minőségi kifogásának kezelésével,
 • szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt,
 • az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban
 • fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán.

 

A területileg illetékes járási hivatal kereső a következő linken elérhető:

 http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

 

 1. És, ha már nem maradt más megoldás, - legvégső esetben - forduljon Bírósághoz

Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának megállapítása érdekében forduljon - lakhelye szerint illetékes - Bírósághoz.

 

 1. Adatvédelem

A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.

 

Az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkor aktuális verziója a:

https://www.indigonails.hu/oldal/adatvedelmi-iranyelvek webcímen érhető el.

 

 

 1. A szerződés hatálya

Jelen ÁSZF 2017.10.10. napján került közzétételre.

 

Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban.

 

 

 1. Záró rendelkezések

A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

 

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 

 

Jelen ÁSZF-et a gdprnavigator.hu készítette a Viktória Beauty Kft. részére és felhasználására. Az ÁSZF a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

 

2018 - Minden jog fenntartva!